Natio Suriname

DEAN GORRE: “KANSEN OP DE KNOCK-OUTFASE ZIE IK ZEKER”

19 november 2019 is een datum die is vereeuwigd in de Surinaamse voetbalgeschiedenis. Wij gingen met Dean Gorre in gesprek over deze historische Gold Cup plaatsing, de diaspora spelers, COVID19 en de WK kwalificatie loting.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dean Gorré surinaams elftal

Op een maand na is het een jaar geleden dat Natio zich plaatste voor de Gold Cup.
Kunt u aangeven wat dit heeft teweeggebracht?


“We hebben een fantastisch gevoel overgehouden aan plaatsing voor de Gold Cup. Dit was een historisch moment waar we nog steeds van genieten. Af en toe moet je in je arm knijpen om te kijken of het waar is. Met amateurs heb je uiteindelijk het mooie eindtoernooi gehaald.”

______________________________________________________________________________

Wat vind u van de Gold Cup loting?

“Ik ben er blij mee, ongeacht wie we zouden loten. Dat we mee mogen doen aan de Gold Cup is al fantastisch. Kansen op de knock-outfase zie ik zeker. Maar op dit moment gaat het even om welke spelers we tot onze beschikking kunnen hebben. Aan de hand daarvan kunnen we een calculatie maken of we er doorheen komen.

______________________________________________________________________________

En de tegenstanders? Zijn deze al in kaart gebracht?

“De tegenstanders zijn in kaart gebracht, maar nog niet grondig onderzocht. We weten wie ze zijn en alle informatie verzamelen om zo goed mogelijk voor de dag te komen.”

______________________________________________________________________________

Zijn er zaken/onderwerpen waar jullie met de technische staf mee bezig zijn geweest?

“Met de technische staf zijn we bezig geweest een overzicht te maken van spelers die we zouden kunnen selecteren: de zogeheten diaspora spelers en de (jonge) spelers vanuit Suriname. Eigenlijk de hele constructie maken van het beleid van het nationale team: scoutingswerk, programma’s/rapporten maken en structuur brengen.”

______________________________________________________________________________

Oefenwedstrijden zijn een belangrijk onderdeel van de voorbereiding. Zijn deze gepland?

“We hebben al oefenwedstrijden gepland sinds maart van dit jaar. Maar die zijn constant afgelast. Voor november proberen we een tweetal interlands te plannen. Door de COVID19 situatie kunnen deze misschien ook niet doorgaan. We blijven scenario’s bedenken en hopelijk kunnen we toch weer bij elkaar komen.”

______________________________________________________________________________

Voetbalminnend Suriname is benieuwd welke spelers hebben toegezegd om voor Natio uit te komen. Van wie hebben we toezeggingen?

“De enige spelers die ik op dit moment kan noemen zijn: Nigel Hasselbaink, Tjaronn Chery. Roland Alberg, Dion Malone, Ryan Koolwijk, Damil Dankerlui, Dion Malone, Ishan Kort en Myenty Abena. Andere spelers zijn nog in de maak vanwege het papierwerk. Er zijn er een hoop bij de FIFA voor international clearance (vrijgave van spelers door de FIFA, red.). Ik wil pas de namen doorgeven zodra ik de papieren rond heb.”

______________________________________________________________________________

Hoe is de WK kwalificatie loting bij u binnengekomen?
“Cayman Islands, Bermuda, Aruba en Canada. Het laatste land is tevens ook de sterkste van onze tegenstanders. Bermuda moeten we ons niet in vergissen. Zij hebben een aantal goede profspelers in de Engelse competitie(s). Al met al een interessante poule. Maar ik heb het eerder gezegd: als je niet van Bermuda en Canada kunt winnen, dan heb je niets te zoeken op het WK.”

______________________________________________________________________________

Wat vind u van de corona situatie, zowel maatschappelijk als sportief?

“Het is verschrikkelijk wat er in de wereld gebeurt; een totale chaos. Op maatschappelijk gebied is het een ramp.  Dat je in het gareel moet lopen, met een mondkapje, en op tijd thuis moet zijn, betekent dat je vrijheid is verdwenen. Sportief gezien helemaal, want in Suriname wordt niet gevoetbald.”


ENGLISH BELOW

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins

Fout: geen verbonden account.

Ga naar de Instagram Feed instellingenpagina om je account te verbinden.

“I CERTAINLY SEE OPPORTUNITIES IN THE KNOCKOUT PHASE”

November 19, 2019 is a date that has been immortalized in Surinamese football history. We talked to Dean Gorre about this historic Gold Cup placement, the diaspora players, COVID19 and the World Cup qualifying draw.


______________________________________________________________________________


With the exception of a month, it has been a year since Natio qualified for the Gold Cup. Can you indicate what this has caused?

“We have a great feeling from qualifying for the Gold Cup. This was a historic moment that we still enjoy today. Every now and then you have to squeeze your arm to see if it is true. With amateurs you eventually made it to the beautiful final tournament. ”

______________________________________________________________________________


What do you think of the Gold Cup draw?

“I am happy with it, regardless of who we draw. That we can participate in the Gold Cup is fantastic. I certainly see opportunities in the knockout phase. But right now, things are going on which players we can have at our disposal. Based on that, we can make a calculation whether we can get through.”

______________________________________________________________________________

And the opponents? Have these already been mapped out?

“The opponents have been identified, but not yet thoroughly investigated. We know who they areand gather all the information to make the best possible appearance.”


______________________________________________________________________________

Are there any issues / topics that you have been working on with the technical staff?

“We have been working with the technical staff to make an overview of the players we could select: the so-called diaspora players and the (young) players fromSuriname. Basically making the whole construction of the national team policy:scouting work, making programs / reports and bringing structure.”

Dean Gorré

______________________________________________________________________________


Exhibition matches are an important part of the preparation. Are these planned?

“We’ve been planning exhibition games since March this year. But they are constantly cancelled. We are trying to plan two international matches for November. Due to the COVID19 situation, they may not be able to continue. We keep coming up with scenarios and hopefully we can still get back together.”

______________________________________________________________________________


Football-loving Suriname is curious which players have promised to play for Natio. From whom do we have commitments?

“The only players I can name at the moment are: Nigel Hasselbaink, Tjaronn Chery. Roland Alberg, Dion Malone, Ryan Koolwijk, Damil Dankerlui, Dion Malone, Ishan Kort and Myenty Abena. Other players are still in the works because of the paperwork. There are a lot of them at FIFA for international clearance (release of players by the FIFA, ed.). I only want to pass on the names once I have completed the papers. ”

______________________________________________________________________________

How did the World Cup qualifying draw come to you?

Cayman Islands, Bermuda, Aruba and Canada. The latter country is also the strongest of our opponents. We should not be mistaken about Bermuda. They have some good professional players in the English league(s). All in all, an interesting group. But I have it said before: if you can’t beat Bermuda and Canada, then you have no business at the World Cup.”

______________________________________________________________________________
What do you think of the corona situation, both social and sporty?

“It is terrible what is happening in the world; total chaos. From a social point of view: it is a disaster. That you have to be in line, with a mouth mask, and be home on time means that your freedom has disappeared. From a sporty point of view, especially in Suriname, it is tough, because football isn’t played over here.”


1 Reactie

1 Reactie

  1. Pingback: Nationaal voetbalteam Suriname klaar voor superjaar 2021 - Groenroodwit

Reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Meest gelezen

To Top