Natio Suriname

MYENTY ABENA: “WIJ ZIJN 1”

Het ‘diaspora-beleid’ van de technische staf begint steeds meer vorm te krijgen. Ook verdediger Myenty Abena (25) gaat zijn opwachting maken voor het nationale voetbalteam van Suriname.
Myenty, gefeliciteerd! Je bent officieel speler van Natio. En dan zeg jij…

“Dank u wel. Eindelijk is het gelukt. Ik kijk er heel erg naar uit.”


Hoe is bij Slovan Bratislava, jouw huidige club, gereageerd op het feit dat je officieel international bent?

“Iedereen was natuurlijk zeer enthousiast over het feit dat ik ben geselecteerd. Zo breng ik natuurlijk een stukje Suriname naar Slowakije. Steeds meer mensen weten nu waar Suriname ligt.”
Geef een pitch over jezelf aan het Surinaamse voetbalpubliek.

“Mijn naam is Myenty Abena, geboren op 12 december 1994 te Paramaribo. Op mijn zevende ben ik, sa men met mijn broer, naar mijn tante in Moengo verhuisd. Dit was omdat mijn moeder ging verhuizen naar Nederland. In december 2005 maakte ik zelf de oversteek naar Nederland. VVIJ uit IJsselstein was mijn eerste club. Door mijn talent werd ik geadviseerd om bij het Utrechtse Elinkwijk te gaan voetballen. Twee jaar later werd ik gescout door FC Utrecht waar ik in totaal acht seizoenen in de jeugd heb gevoetbald.
Doordat er weinig toekomst voor mij was in het eerste, zette ik mijn carrière voort bij De Graafschap. Hier werd ik snel omarmd door de supporters en promoveerde we naar de Eredivisie.Na een half jaar op het hoogste niveau zocht ik mijn geluk elders: Spartak Trnava in Slowakije. Ik pakte daar, na een prachtig half jaar, de nationale beker. Hierdoor raakte landskampioen SK Slovan Bratislava geïnteresseerd. Meerdere successen behaalde ik hier: landskampioen, bekerwinst en plaatsing voor Europees voetbal. Ik denk dat ik een boek zou kunnen schrijven, ha ha.”


Wat ging er door je heen op 19 november 2019? Je weet vast wat we hiermee bedoelen.

“Ik was zeer trots op de jongens die het mogelijk hebben gemaakt. Verder denk ik dat meerdere mensen een diepe buiging hebben gemaakt voor de geleverde prestatie tegen Nicaragua.”

Hoe zie jij de samenwerking tussen de diaspora spelers en de andere spelers voor je?

“Ik denk dat we langzamerhand af moeten van het onderscheiden van elkaar. Wij zijn 1. Het klopt dat er sommige spelers van buitenaf komen, maar zodra we bij elkaar zijn, is er maar een doel: onder het Surinaamse vlag fungeren. Ik verwacht een positieve samenwerking zonder onderscheid.”


Heb je een voorkeur qua positie bij Natio? Zo ja, welke?

“Mijn positie is rechter centrale verdediger. Daar kom ik het best tot mijn recht. Maar als de coach iets anders voor ogen heeft, zal ik daar gehoor aan geven.”Wie ken je al binnen de selectie van Natio?

“Ik heb tegen Ryan Koolwijk gespeeld in de Nederlandse en Slowaakse competitie. Ivenzo Comvalius ken ik ook van de Slowaakse competitie en
tegen Nigel Hasselbaink heb ik gespeeld in mijn tijd bij FC Utrecht.”


Hoe schat je de kansen in van Natio bij de Gold Cup? Ken je de tegenstanders?

“Er is altijd een kans zolang je met z’n allen een doel voor ogen hebt en gelooft in een goede prestatie. Iedereen weet dat het moeilijk gaat worden. Maar dat geldt ook voor alle andere landen in onze poule. Beide teams, Costa Rica en Jamaica, beschikken over zeer goede spelers die we niet mogen onderschatten. Het worden zeer interessante wedstrijden.”


Welke persoonlijke doelen heb je jezelf gesteld bij Natio? Onvermijdelijk zijn natuurlijk ook de doelen die je met team wil bereiken…

Om zoveel mogelijk wedstrijden te mogen spelen. En om zo belangrijk te zijn voor het elftal. Op teamgebied is ons eerste doel: plaatsing voor het WK. Een mooier doel is er niet.”


ENGLISH BELOW


“WE ARE 1”

The “diaspora policy” of the technical staff is increasingly taking shape. Defender Myenty Abena (25) will also make an appearance for the national football team of Suriname.


Myenty, congratulations! You are officially a player of Natio. And then you say


“Thank you. Finally it happened. I’m really looking forward to it. ”


How has your current club, Slovan Bratislava, responded to the fact that you are officially an international player?

“Everyone was of course very enthusiastic about the fact that I have been selected. Of course I bring a piece of Suriname to Slovakia. More and more people now know where Suriname is located. “


Give a pitch about yourself to the Surinamese football audience.

“My name is Myenty Abena, born on December 12, 1994 in Paramaribo. When I was seven, I moved to my aunt in Moengo, together with my brother. This was because my mother was moving to the Netherlands. In December 2005 I moved to the Netherlands myself. VVIJ from IJsselstein was my first club. Because of my talent, I was advised to play football at Elinkwijk in Utrecht. Two years later I was scouted by FC Utrecht where I played soccer for a total of eight seasons at youth level. Because there was little future for me in the first squad, I continued my career at De Graafschap. Here I was quickly embraced by the supporters and we promoted to the Eredivisie. After six months at the highest level, I seeked for my fortune elsewhere: Spartak Trnava in Slovakia. I won the national cup there, after a wonderful six months. This sparked interest from national champion
SK Slovan Bratislava. I achieved several successes here: national champion, a cup win and placement for European football. I think I could write a book, ha ha. ”


What went through your mind on November 19, 2019? You probably know what we mean by this.

“I was very proud of the guys who made it possible. I also think that several people have made a deep bow for this achievement against Nicaragua. ”How do you envision the cooperation between the diaspora players and the other players?

“I think we should gradually get rid of distinguishing each other. We are 1. It is true that some players come from outside Suriname, but once we are together, there is only one goal: to operate under the Surinamese flag. I expect positive cooperation without distinction. ”


Do you have a preference in terms of position at Natio? If yes, which one?

“My preferred position is central defender (right). That’s where I perform best. But if the coach has something else in mind, I will respond to that. ”


Who do you already know within the selection of Natio?

“I played against Ryan Koolwijk in the Dutch and Slovakian league. I also know Ivenzo Comvalius from the Slovakian league andI played against Nigel Hasselbaink in my time at FC Utrecht. ”


How do you estimate Natio’s chances at the Gold Cup? Do you know the opponents?

“There is always a chance as long as you all have a goal in mind and believe in a good performance. Everyone knows it is going to be difficult. But that also applies to all other countries in our group. Both teams, Costa Rica and Jamaica, have very good players that we should not underestimate. Very interesting games.”


What personal goals have you set for yourself at Natio? The goals you want to achieve with a team are of course also inevitable …

“To be able to play as many matches as possible. And to be so important to the team. In terms of team, our first goal is: placement for the World Cup. There is no better goal.”

Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins

Fout: geen verbonden account.

Ga naar de Instagram Feed instellingenpagina om je account te verbinden.

Laat een reactie achter

Reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Meest gelezen

To Top